Instalacje wod - kan

Jednym z obszarów naszych usług są wewnętrzne instalacje wodno – kanalizacyjne w pełnym ich zakresie inwestycyjnym:

 

ruryKanalizacja sanitarna i deszczowa

Wykonujemy instalacje kanalizacji sanitarnej głównie z tworzyw sztucznych (PVC, PP, HDPE). Począwszy od instalacji podposadzkowych, poprzez instalacje na poszczególnych kondygnacjach z wyprowadzeniem odpowietrzenia powyżej dachu.
Podejmujemy się również realizacji wewnętrznej kanalizacji deszczowej z połaci dachu w systemie tradycyjnym (PVC, PP) jak również w systemie zgrzewanym podciśnieniowym (HDPE).

 

rury i planInstalacja wodociągowa

Pomożemy w realizacji instalacji wodociągowych wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz instalacji przeciwpożarowych (instalacja hydrantowa i tryskaczowa). Pracujemy głównie z materiałami z tworzyw sztucznych (zaciskowe, zgrzewane) jak również miedzianych i stalowych ocynkowanych (zaciskowe, skręcane, lutowane).